Privacy & Disclaimer

Privacy Voorwaarden & Disclaimer iemms keukens & interieur b.v.

Algemeen
iemms keukens & interieur b.v. (verder aangeduid als” iemms”), neemt uw privacy zeer serieus en zal uw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken.

U vindt hier de privacy voorwaarden van iemms. We raden u aan deze voorwaarden aandachtig door te nemen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyvoorwaarden.
De iemms privacyvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze website en in onze winkel.

Registratie persoonsgegevens
iemms legt uw gegevens vast als u producten of diensten van ons afneemt. Ook als u gebruik maakt van één van onze kosteloze diensten op de website of uw gegevens achterlaat in onze winkel, worden deze bewaard. Uw persoonsgegevens worden gescheiden opgeslagen in een centraal, elektronisch klantenbestand. Daarbij kunnen wij u onder meer, doch is niet beperkt tot, de volgende informatie vragen en/of registreren; geslacht, voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

In de volgende situaties registreren wij u uw persoonsgegevens;
• Bij het invullen van contactformulieren op de website.
• In onze winkel bij het invullen van formulieren.
• Bij de uitvoering van een aan ons verleende opdracht.
• Bij de aanmelding voor marketinguitingen.
• Ingeval wij uw persoonsgegevens en/of profielinformatie van derde partijen ontvangen, bijvoorbeeld indien u bij deze derde partijen heeft aangegeven informatie over onze producten of diensten te willen ontvangen of u bij deze partijen uw interesse heeft aangegeven voor de door ons verleende producten en/of diensten.

Automatisch gegenereerde informatie
iemms verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de dienst. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres (het nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), de datum van het invullen van de persoonsgegevens, en “cookies”.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt iemms deze?
Ter uitvoering van de dienst maakt iemms gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.
In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc, door u aangegeven voorkeuren en de tips en discussies waarop u bent geabonneerd) om een volgend gebruik van de dienst te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere persoonsgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u  tijdens uw volgende gebruik van de dienst geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de dienst of dat u  geen toegang hebt tot (onderdelen van) de dienst. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browser instructies of de help functie van uw browser raadplegen. Als u wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat u uitlogt indien u een openbare computer verlaat.

Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een web analytische service die wordt aangeboden door Google, Inc. (www.google.com). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen overgebracht naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen. In het geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres eerder door Google ingekort in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER). Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en daar afgekort. IP-anonimisering is actief op deze website.

In opdracht van iemms gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt voorkomen dat de Google-cookies worden opgeslagen door uw browserinstellingen dienovereenkomstig in te stellen.

Waar gebruikers ervoor hebben gekozen Google in staat te stellen hun web- en app-browsegeschiedenis te koppelen aan hun Google-account en om informatie uit hun Google-account te gebruiken om advertenties te personaliseren, gebruikt Google gegevens van ingelogde gebruikers samen met uw Google Analytics-gegevens om publiek te bereiken lijsten voor re-marketing op verschillende apparaten. Om deze functie te ondersteunen, gebeuren er twee dingen: ten eerste, voor gebruikers op deze site verzamelt Google Analytics door Google geverifieerde ID’s die zijn gekoppeld aan de Google-accounts van gebruikers (en dus persoonlijke informatie). Ten tweede zal Google Analytics deze ID’s tijdelijk toevoegen aan de Google Analytics-gegevens van deze site om onze doelgroepen te ondersteunen.

Ga naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout voor meer informatie over Google Analytics, inclusief hoe u zich kunt afmelden.

Hyperlinks
De website en andere communicatievormen van iemms kunnen hyperlinks bevatten die verwijzen naar inhoud die wordt aangeboden op websites die worden beheerd door derden. Aangezien iemms juridisch niet verantwoordelijk is voor de inhoud en de gegevensbeschermingsconformiteit van dergelijke door derden beheerde websites, verzoeken wij u vriendelijk aandacht te schenken aan de respectieve privacy voorwaarden van deze door derden beheerde websites.

Gebruik van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door iemms gebruikt voor de volgende doeleinden:
o Om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en / of aanbiedingen, zowel per post, telefoon als per e-mail.
o Om een opdracht uit te voeren,
o Om u te informeren over de status van uw order,
o Om door u gestelde vragen te beantwoorden,
o Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen. In dit kader kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor profileringsdoeleinden.

Daarnaast worden uw gegevens anoniem gebruikt in ons managementinformatiesysteem en in analyses. Met de resultaten hiervan zijn we beter in staat om de klanttevredenheid verder te verhogen en kunnen we onze diensten, producten en website verder verbeteren. iemms zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Externe toegang tot uw persoonlijke gegevens
Het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd door ons of door externe gegevensverwerkers die namens ons gegevens verwerken en die contractueel en wettelijk verplicht zijn om te voldoen aan de toepasselijke gegevensbeschermingsnormen.  We houden ons aan de wettelijke vereisten die zijn vastgelegd in de algemene EU-gegevensbeschermingsverordening (en indien van toepassing, relevante nationale wetgeving), tenzij er strengere wettelijke vereisten van toepassing zijn die het rechtskader van de EU vervangen.

Anders dan in de gevallen die expliciet zijn beschreven, hebben derden geen toegang tot uw persoonlijke gegevens. Wij onthouden ons in het bijzonder van het verkopen van uw persoonlijke gegevens. Alleen in geval van een administratief verzoek of een wettelijke verplichting, kunnen we worden gedwongen om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan de bevoegde autoriteit die een dergelijk verzoek doet. Hetzelfde geldt in het geval van een gerechtelijk bevel betreffende de overdracht / openbaarmaking van gegevens die op u betrekking hebben. In het geval van een administratief, juridisch of gerechtelijk verzoek om gegevensoverdracht, zullen we in elk individueel geval beoordelen of de overdracht voldoet aan de principes die zijn vastgelegd in de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als dit nodig wordt geacht, kunnen we juridische stappen ondernemen tegen dergelijke bestelling of dit verzoek.

Kinderen en minderjarigen
Wij verwerken geen persoonsgegevens met betrekking tot kinderen en minderjarigen onder de leeftijd van 16 jaar, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Als we ons ervan bewust worden dat gegevens aan ons zijn doorgegeven of door ons zijn verzameld met betrekking tot kinderen en minderjarigen jonger dan 16 jaar zonder de geïnformeerde toestemming van een ouder of wettelijke voogd, zullen we dergelijke persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging verwijderen.

Integratie van social media – Marketing
Onze website bevat hyperlinks naar social media (zogenaamde “social plug-ins”) die door derden worden beheerd. De functionaliteit van deze social plug-ins, met name de overdracht van informatie en gebruikersgegevens, wordt niet geactiveerd door onze website te bezoeken, maar alleen door op de hyperlinks (social plug-ins) te klikken. Zodra u op een van deze links klikt, wordt de plug-in van de betreffende social mediatool geactiveerd en zal uw browser een directe verbinding tot stand brengen met de server van deze social media-tool.

Als u op de social plug-in klikt terwijl u onze website bezoekt, kan een overdracht van uw gebruikersgegevens naar het respectieve social medianetwerk en de verwerking van uw gegevens via het social netwerk plaatsvinden. Als u één van de plug-ins voor social media op onze website activeert terwijl u tegelijkertijd bent ingelogd op de betreffende social mediatool met uw persoonlijke account voor die socialmediatool, kan de informatie dat u onze website hebt bezocht en dat u op de plug-in hebt geklikt, op onze website worden overgezet naar de tool voor social media en kan dit met deze tool voor social media worden verwerkt en opgeslagen.

Om te voorkomen dat een dergelijke verwerking met betrekking tot uw account met de respectieve social media-tool, moet u zich afmelden van uw account voordat u op de plug-in link klikt. U kunt ook de activering van plug-ins voor social media voorkomen door de add-on-instellingen van uw browser aan te passen, bijvoorbeeld door een zogenaamde script-blocker zoals “NoScript” (http://noscript.net/) te installeren.

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverwerking door social media hulpmiddelen en om meer informatie te ontvangen over de verwerking en het gebruik van gegevens die op u betrekking hebben, evenals uw rechten en gedetailleerde instructies over hoe u uw privacy kunt beschermen, raadpleegt u de privacy voorwaarden van de respectieve social media-tool. Voor de gegevensverwerking die wordt geïnitieerd door op de social plug-in op onze website te klikken, is de respectieve social media-tool als enige verantwoordelijk.

Op onze website gebruiken we momenteel social plug-ins van de social mediatools Facebook en Instagram.

Deze diensten worden aangeboden door respectievelijk Facebook Inc. En Instagram LLC. Technisch gezien zijn plug-ins voor social media die door deze externe providers worden gebruikt cookies zoals eerder beschreven in deze privacy voorwaarden.

Facebook  wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Gedetailleerde informatie over plug-ins die door Facebook worden gebruikt, is beschikbaar op: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Instagram wordt beheerd door Instagram, LLC; 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025, USA. Gedetailleerde informatie over plug-ins die door Instagram worden gebruikt, is beschikbaar op: https://www.instagram.com/developer/.

Vanwege de integratie van de social media-plug-ins in onze website, kunnen de respectieve social mediatools persoonlijke gegevens over u verkrijgen als u de plug-in activeert, zelfs als u geen account bij de tool voor social media hebt of als u niet bent ingelogd in uw account van de betreffende tool voor social media.

Dergelijke informatie (inclusief uw IP-adres) kan rechtstreeks van uw browser worden overgezet naar een server van de aanbieder van social media-tools en daar worden verwerkt. De social media-toolproviders Facebook en Instagram verwerken persoonsgegevens die betrekking hebben op gebruikers uit EU / EER-landen, volgens informatie die openbaar binnen de EU beschikbaar is gesteld. Gegevens met betrekking tot gebruikers die in een land buiten de EU / EER wonen, kunnen worden verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika of een ander derde land.

iemms kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gegevensverwerking van dergelijke externe providers. In het geval dat gegevens met betrekking tot u, die zijn verkregen binnen de EU / EER, door de derde partij worden overgedragen aan servers buiten de EU / EER, zult u zich ervan bewust zijn dat iemms geen juridische of technische invloed daarop heeft.

Gegevensbeveiliging
We hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen verlies, wijziging, diefstal of toegang door niet-geautoriseerde derden. Onze processen voldoen aan Art 32 ev. van de algemene EU-gegevensbeschermingsverordening en / of met de toepasselijke nationale wetten en normen.

Inzien en wijzigen van uw gegevens
U kunt op ieder moment inzage vragen in de gegevens die iemms over u verzamelt door per e-mail een verzoek hiertoe te mailen aan info@iemms.nl. Wij zullen u dan binnen vier weken een overzicht verstrekken van de bij iemms geregistreerde gegevens. Indien uw gegevens onvolledig of niet juist zijn dan kunt u dit eveneens schriftelijk kenbaar maken.

Toestemming intrekken
U kunt altijd aangeven dat u niet benaderd wilt worden met marketingactiviteiten of uw toestemming wilt intrekken. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@iemms.nl waarna wij uw gegevens zullen verwijderen, tenzij er een overheersende, doorslaggevende juridische grondslag is van iemms in de voortzetting van de gegevensverwerking.

Privacy functionaris bij iemms
Voor vragen met betrekking tot het verzamelen, verwerken of gebruiken van persoonsgegevens die op u betrekking hebben; of in geval van intrekking van een geïnformeerde toestemming met betrekking tot de openbaarmaking, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens, neem dan contact met ons op:

E-mail: info@iemms.nl

Of

per post:

iemms keukens & interieur b.v.
Gerard Burgerlaan 1
3131 KZ Vlaardingen

Naast het interne iemms toezicht op gegevensbescherming door de functionaris voor gegevensbescherming, biedt de Nederlandse wet inzake gegevensbescherming toezichthoudende instanties die u helpen uw rechten af te dwingen. Voor iemms is de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthoudende instantie.

Autoriteit persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
Telefoon: 0900 – 2001 201
Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl